top of page
Magazine Pile

JULKAISUT

”Älä päästä itseäsi tietyn ikäiseksi, älä tietyssä asemassa olevaksi, niin olet vapaa tällaisenakin kevätpäivänä istumaan tavaratalon rappuselle syömään tötteröjäätelöä”
(Anhava, 1973).

A VERTAISARVIOIDUT TIETEELLISET ARTIKKELIT

Sutela, K. (in print) Pedagogical ideas for teaching d/Deaf and hearing learners in inclusive music classrooms. Oxford Handbook in Special Music Education and Music Therapy.

Foster, R. & Sutela, K. (2024). Ecosocial approach to music education, Music  Education Research, DOI: 10.1080/14613808.2024.2319586

 

Sutela, K. & Ahonen, O. (2024). “I can feel the rhythm, and it is somehow nice” –deafness challenging the hierarchy of senses in music education. Research Studies in Music Education. 10.1177/1321103X23122

Sutela, K. & Kivijärvi, S. (2023). Arvioinnin yhdenvertaisuuden edistäminen musiikkikasvatuksessa. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 24, 15-30. https://doi.org/10.23988/sats.895

Sutela, K. (2023). Kehollinen toimijuus jokaisen oppilaan yhdenvertaisen osallisuuden edistäjänä. Teoksessa M.-L. Juntunen ja H. Partti (toim.) Musiikkikasvatus muutoksessa. Taideyliopiston Sibelius Akatemia: DocMus-tohtorikoulun julkaisuja, 311–328.

 

Juntunen, M-.L. &Sutela, K. (2023). The effectiveness of music-movement integration for vulnerable groups. Systematic literature review. Frontiers Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1127654

Sutela, K. (2023). Shapes of Water – a multidisciplinary composing project     visioning an eco-socially oriented approach to music education. Research Studies in Music Education https://doi.org/10.1177/1321103X231155020

 

Takala, M., Sutela, K., Ojala, S., & Saarinen, M. (2023). Teaching practice in the training of special education teachers in Finland. European Journal of Special Needs Education, 1-15.

 

Foster, R., Salonen, A.O., & Sutela, K. (2022). Taidekasvatuksen ekososiaalinen

kehys: kohti kestävyystietoista elämänorientaatiota. Kasvatus, 52 (2), 118–129. https://doi.org/10.33348/kvt.115918

Sirkko, R., Sutela, K., & Takala, M. (2022). School assistants' experiences of  

belonging. International Journal of Inclusive Education.  https://doi.org/10.1080/13603116.2022.2122607

Sutela, K., Kivijärvi, S. & Anttila, E. (2021).

Moving encounters: Embodied pedagogical interaction in music and dance educators’ expanding professionalism. Teoksessa H. Westerlund & H. Gaunt (toim.) The arts as game changer: Expanded professionalism for the arts in complex societies (s. 89–101). Routledge.

Takala, M., Mäkinen, M., Eskola, S., Saarinen, M., & Sutela, K. (2021).

Mitä erityisopettajien koulutuksissa opetetaan? -Havaintoja yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmista

Ammattikasvatuksen aikakirja, 32–49.

Sutela, K. (2020). Exploring the possibilities of Dalcroze-based music education to foster the agency of students with special needs: A pracitioner inquiry in a special school. Väitöskirja. E 190. Oulun yliopisto.

Sutela, K., Ojala, J., Kielinen, M. (2020).

Developing agency through music and movement. Research Studies in Music Education. https://doi.org/10.1177/1321103X20934084

Sutela, K., Juntunen, M.-L. & Ojala, J. (2019).

Applying music-and-movement to promote agency in special music education: A case study in a special school. British Journal of Music Education 37(1), 71–85.

 

Lunkka, N. & Sutela, K. (2019). Making sense of reflexivity: A post-humanistic

account. In A. Reinertsen & L. Thomas (Eds.) Academic Writing and identity constructions: Performativity, space, and territory in academic workplaces (pp. 135–150). Cham: Palgrave Macmillan.

Sutela, K., Ojala, J. & Juntunen, M.-L.  (2017).

Embodiment and ethnographic sensitivity in narrative inquiry. Bulletin of the Council for Research in Music Education 210-211, 43–60.

 

Sutela, K., Juntunen, M.-L., & Ojala, J. (2016).

Inclusive music education: The potential of the Dalcroze approach for students with special educational needs. Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy 8(2), 134–146.

 

Kivijärvi, S., Sutela, K., Ahokas, R. (2016).

A conceptual discussion of embodiment in special music education: Dalcroze Eurhythmics as a case. Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy 8(2), 169–178.

 

B VERTAISARVIOIMATTOMAT TIETEELLISET KIRJOITUKSET

Sutela, K. (2022). Näkyväksi tekemisen taito: Pedagoginen kohtaaminen opetuksessa. PS-Kustannus. 


Kivijärvi, S., & Sutela, K. (2020).

Avoin kohtaaminen ja kunnioitus. Teoksessa Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. SATA2: Saavutettava taideharrastus 2-hanke.

Sutela, K. (2017).

Taide, taiteellinen toiminta ja vammaisten henkilöiden ja erityistä tukea tarvitsevien hyvinvointi. Teoksessa Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Toim. K. Lehikoinen ja E. Vanhanen, 71 – 82. Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017.

bottom of page